O Dušanki

dusanka-mudrinic-fotoOsnivač Predškolske ustanove „Maštolend“ iz Novog Sada. Diplomirala je na Pedagoškoj akademiji  u Novom Sadu, na smeru za vaspitače i na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na odseku  za pedagogiju. Uža oblast interesovanja joj  je predškolska pedagogija. Ima preko trideset godina iskustva u radu sa decom, roditeljima i vaspitačima a  od 1995   godine  razvija program  u svom vrtiću.  Napisala je nekoliko knjiga i  projekata kao i brojne  stručne  radove  koje je izlagala na  naučno-stručnim  konferencijama  u zemlji i inostranstvu. Autor, koautor  i realizator je dva programa stručnog usavršavanja za vaspitače i stručne saradnike koji   se bave temama vezanim za  savremene pristupe učenju   dece predškolskog   uzrasta. Na čelu je tima koji razvija  autentičan  program rada sa decom uzrasta od 3-7 godina u Predškolskoj ustanovi ‚‚Maštolend‚‚.